Polisi Privasi

Privasi Anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Jika anda memilih untuk mendaftar dan berurusan dengan menggunakan laman web kami atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan anda dengan cara yang paling cekap dan berkesan. Satu contoh mungkin dari segi menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi Kerajaan yang lain.

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang diberikan kepada kami dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Maklumat
Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Maklumat Yang Dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web 1Kereta.net kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel

Balas
Kami mengalu-alukan maklum balas / pertanyaan. Dalam kes maklumat yang terperinci Portal tidak mungkin dapat menyediakan maklumbalas / pertanyaan anda akan dihantar kepada agensi yang berkaitan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada anda.

Cookies
Laman web tertentu yang menjanakan cookies yang dikumpul oleh pelayan web untuk membolehkannya mengecam lawatan - lawatan anda pada masa hadapan. Laman web 1kereta.net hanya menggunakan 'non-persistent cookies' atau 'per-session cookies untuk tujuan teknikal sahaja seperti penukaran bahasa pada Portal ini. Cookies ini tidak kekal merekodkan data dan ia tidak juga disimpan di dalam pemacu keras komputer anda. Sebaik sahaja anda menutup pelayar anda, kuki dipadam.

Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Laman Web yang Lain?
Laman web 1Kereta.net mengandungi pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web kami dan anda harus sedar bahawa laman web yang terdapat dalam pautan Portal ini mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya anda membaca dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Perubahan kepada Polisi ini
Jika ini perubahan dasar privasi dalam apa jua cara, ia akan dikemas kini di halaman ini. Kerap meninjau halaman ini memastikan anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, jika ada, ia dikongsi bersama pihak yang lain.

Pertanyaan atau Aduan
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai dasar privasi atau laman web, anda boleh menghubungi kami melalui "Hubungi Kami" kami seksyen.