Kira Loan & Interest

Pengiraan berapa perlu bayar untuk duit bulanan

Harga Kereta (RM)
Duit muka yang dibayar (RM)
Interest Rate (%)
Tempoh Hutang (bulan)
   
 
   
Amaun yang perlu dibayar setiap bulan adalah (RM) :
   
1. Gunakan applikasi ini untuk mengira berapakah anda perlu bayar bulanan untuk kereta anda!
2. Sila rujuk kepada carta interest rate untuk mendapatkan maklumat tentang berapa interest rate yang dikenakan oleh pihak bank.
3. Semua pengiraan diatas adalah dibundarkan kepada dua titik perpuluhan.
Masukkan tempoh hutang kereta anda.
Sila rujuk kepada carta interest rate bagi bank pilihan anda.
Masukkan amaun duit muka yang akan dibayar.
Masukkan harga kereta yang dibeli.