Kira Loan & Interest

Pengiraan berapa nilai kereta yang anda layak untuk beli.

Kemampuan duit bulanan untuk kereta? (RM xxx dalam sebulan)
Duit muka untuk kereta? (RM)
Interest Rate (%)
 Tempoh Hutang (tahun)
   
 
   
Amaun hutang yang boleh saya dapat
Nilai kereta yang patut saya cari
   
1. Pengiraan untuk kemampuan kereta adalah berdasarkan 1/3 dari gaji pokok anda. Anda masih boleh memintak hutang lebih dari 1/3 dari gaji pokok anda, tetapi permohonan anda perlulah disertai "guarantor"
2. Sila rujuk kepada carta interest rate untuk mendapatkan maklumat tentang berapa interest rate yang dikenakan oleh pihak bank.
3. Semua pengiraan diatas adalah dibundarkan kepada dua titik perpuluhan.
Masukkan tempoh hutang untuk loan kereta anda.
Sila rujuk kepada carta interest rate bagi bank pilihan anda.
Berapakah anda mampu bayar untuk duit muka kereta anda?
Berapakah dalam sebulan anda mampu bayar untuk duit kereta?