Kira Nilai Kereta

Kira nilai kereta dan nilai susut kereta anda disini secara terperinci !
Harga kereta yang dibeli (RM):
Tahun kereta anda dikeluarkan:
Berapa tahun anda sudah mengguna kereta anda ?:

Keputusan Pengiraan

Tahun Penggunaan Kereta anda (tahun):
Susut Nilai Kereta anda (RM):
Purata tahunan susut nilai (%):
Purata tahunan susut nilai (RM):
Jumlah susut nilai selepas 10 tahun (RM):
Nilai kereta anda pada masa sekarang (RM):

Notis tentang aplikasi ini:

- Nilai Kereta ini dibuat dengan membuat analisis harga pasaran kereta di pasaran
- Kami tidak bertanggungjawab kepada sebarang data yang salah dipamerkan
- Sila hubungi kami jika terdapat kesalahan harga pada aplikasi kami
Masukkan nilai berapa tahun anda bercadang ingin memakai kereta anda.
Masukkan usia kerta anda yang dibeli. (jika kereta baru, masukkan 0)
Masukkan harga kereta anda yang dibeli